ثبت شکایت

جهت ثبت هرگونه شکایت در مورد سایت می توانید باتوجه به مراحل زیر اقدام فرمایید.

  1. ارسال پیام در بخش تماس با ما
  2. تماس با شماره تلفن های مشخص شده در بخش تماس با ما